Badolja i persika. Mjölkkanna från 50-talet. På den tiden vi köpte mjölk i mjölkaffären!