35. Rekonstruerade turkoser (malda, pressade turkoser).